DARY POSKYTOVANÉ OBLASTNÍMI ŘEDITELSTVÍMI A LESNÍMI ZÁVODY

Žadatelé o dar se každoročně mohou obrátit na oblastní ředitelství a lesní závody LČR, které mohou podpořit menší regionální projekty v místě své působnosti.

Minimální hodnota daru musí činit 5 000 Kč a maximální hodnota pro poskytnutí finanční částky je stanovena na 50 000 Kč pro jeden subjekt.

Bližší informace na stránkách jednotlivých krajských ředitelství a lesních závodů.